Rugalmas munkavégzés

Rugalmas munkaidő a munkavégzés során A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak
befejezéséig tartó időszak, amelynek része a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező
tevékenység ideje is.

A Fagitex-V Kft dolgozói, meghatározott – a hagyományos munkavégzésnél
általában napi nyolc órás – időtartamban teljesítik a munkavégzési kötelezettségeiket. A Fagitex-V
Kft –nek ezen időtartam alatt nem csak joga, hanem kötelessége is foglalkoztatni a munkavállalót,
ami azt jelenti, hogy a munkavállalónak abban az esetben is jár az alapbér, ha munkáltató nem tudta
foglalkoztatni teljes időben, ennek különösen az itt tárgyalt atipikus foglalkoztatási módoknál van
jelentősége. A Fagitex-V Kft a fenntartható fejlődés és a versenyképességének megőrzéséhez a
munkavégzési módok és azok szervezésének modernizálását tűzte ki célul. A célkitűzés része a
munkaidő hatékonyabb hozzáigazítása a gazdasági tevékenységek sajátosságaihoz. Részmunkaidős
foglalkoztatás A részmunkaidő a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján, a
munkavállaló teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történő munkavégzését jelenti. Ez a
rövidebb időtartam általában napi négy vagy hat órában történő foglalkoztatást jelent.
A Fagitex-V KFt a 4 órában foglalkoztatott dolgozóival részmunkaidős szerződést köt.
A részmunkaidős szerződés lehetővé teszi, hogy a munkavállaló rugalmas munkaidőben
dolgozhasson. Jelenléti íven jelöli a napi munkakezdést és a munkaideje befejezését.

Pákozd, 2017.12.04.

Virágné Dobai Gizella
ügyvezető